eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Kopi - Angående Hurum og Røyken kommuners uttreden fra RfD IKS 07.01.2020 16/2020
Inngående brev HUSBANKEN Innfridd Lån - Bjørnstadstubben boretslag 06.01.2020 12/2020
Inngående brev NTL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER Egenmeldt sykefravær 4 kvartal 2019 06.01.2020 15/2020
Inngående brev NTL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER Egenmeldt sykefravær 4 kvartal 2019 06.01.2020 14/2020
Inngående brev HUSBANKEN Innfridd lån Knivsfjell borettslag 06.01.2020 13/2020
Inngående brev HUSBANKEN Innfridd Lån - Bjørnstadstubben boretslag 06.01.2020 11/2020
Utgående brev Marianne Krosby Opprettholder søknadsplikt, utsetter frist til 15.01.20 02.01.2020 24149/2019
Utgående brev HS BOLIG AS Gnr.1 bnr.59 Nedre Gunnaråsen 9 - Godkjent søknad om fradeling av boligtomt. Rekvirent: HS Bolig AS 02.01.2020 24136/2019
Utgående brev SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS 2019/2596 Gnr. 39 bnr. 37 - Parkerings ved Filtvet Kirke Tiltakshaver : Søndre Hurum sokn 02.01.2020 24128/2019
Utgående brev BYGNINGSINGENIØR SVEIN GRANLI AS 2019/2650 Gnr.37 bnr. 32, Nedre røedstøa - Oppføring av nettstasjon ny trafo, Tiltakshaver: Hurum Nett 02.01.2020 24127/2019
Utgående brev BYGNINGSINGENIØR SVEIN GRANLI AS Gnr.37 bnr. 2 Sevjedammen - Oppføring av nettstasjon trafo Tiltakshaver: Hurum Nett 02.01.2020 24125/2019
Utgående brev Skoleklasser i Hurum Invitasjon til deltakelse i prosjektet Hurumshistorien 2019 02.01.2020 3713/2019
Utgående brev MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS Gnr.37 bnr.45 Ørneredet, Nybygg fritidsbolig Tiltakshaver: Per Kr Larsen 02.01.2020 24111/2019
Utgående brev Marianne Aas Fosli Faktura 02.01.2020 24090/2019
Utgående brev SÆTRE HAVN UTVIKLING AS Gnr.57 bnr.741 Sætre sentrum - Godkjent søknad dispensasjon og midlertidig brukstillatelse for byggetrinn. Sætre havn 02.01.2020 24094/2019
Utgående brev Sameiet Holtnes Brygge v/ Christian Ræstad Holtnes Brygge - forutsetninger for utleiedrift 02.01.2020 24092/2019
Utgående brev EKBERG LOUS ARKITEKTER AS m.f Sak 19/2445 Gnr.28 bnr.163 Lensmannsveien 33 – Tilbygg fritidsbolig. Ikke behov for dispensasjon. 02.01.2020 24079/2019
Utgående brev Asker kommune 57/ 57 Isveien 30 - Anmodning om uttalelse for overvannshåndtering 02.01.2020 24075/2019
Utgående brev Harald Halvorsen Gnr.51 bnr.1 Børsandveien 7 aog b - Delegert vedtak, innvilget søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom og tilleggelse til 53/166. Rekvirent: Harald Halvorsen Jr 02.01.2020 11584/2018
Utgående brev HURUM EIENDOMSSELSKAP KF Gnr. 57 bnr. 96 - Godkjent fradeling / opprettelse av punktfeste for elladestasjon. 02.01.2020 24065/2019
Utgående brev Wenche Lien Gnr.10 bnr.115 Knivsfjellet 7 - Orientering om søknadsplikt for fradeling med arealoverføring 02.01.2020 24034/2019
Utgående brev FESTE GRENLAND AS Referat oppstartsmøte 02.01.2020 19224/2019
Utgående brev SIVILARKITEKT GAUTE BERGØ Delegert vedtak... 02.01.2020 23905/2019
Utgående brev NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS svar på status behandling av søknad om ferdigattest 02.01.2020 23981/2019
Utgående brev Roy Tore Jensen Gnr.24 bnr.124 - Arealoverføringen ble nektet tinglyst. 02.01.2020 23928/2019
Utgående brev Lise Børsand Delegert vedtak... 02.01.2020 23906/2019
Utgående brev Jørgen Sæthre Foreløpig svar ifb søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning. 02.01.2020 6675/2019
Utgående brev GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS Innvilget delegert vedtak ifb oppføring av støttemur. Gnr.24 bnr.1 Bugtestranda -Tiltakshaver: VIVA IKS 02.01.2020 22464/2019
Utgående brev Valdemara Masidonskiene Application forms 02.01.2020 18439/2019
Utgående brev SÆTRE INVEST AS Gnr. 1 Bnr. 216 - Delegert vedtak ------- ifbm. søknad om dispensasjon for riving og oppføring av ny iskiosk. Tiltakshaver: Sætre Invest AS 02.01.2020 9873/2018
Utgående brev Conceptor Bolig AS /Per Arvid Andersen Øraveien 7 - Bekymringsmelding: Åpen dør mot trapperom pga. ventilasjon 02.01.2020 24242/2019
Utgående brev Janniche Olsrud Bekreftelse- leie Malerhjemmet - Konfirmasjon 02.01.2020 24230/2019
Utgående brev FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Gnr. 48 bnr. 14 Storsandveien 121 - Høringsbrev. Søknad om dispensasjon for hovedombygging og utvidelse av trapp og platting i betong. Tiltakshaver: Henrik Brede Magnussen 02.01.2020 24269/2019
Utgående brev Holmsbu havner Oversendelse til Holmsbu havner for besvarelse 02.01.2020 24237/2019
Utgående brev HURUM ARBEIDERLAG Avslag- leie av malerhjemmet til Årsmøte 02.01.2020 24203/2019
Utgående brev Tina Andrea Khiabani Bekreftelse- leie av Malerhjemmet- konfirmasjon 02.01.2020 24201/2019
Utgående brev LIER KOMMUNE - Tilsynskontoret for små avløpsanlegg m.fl. Svar på spørsmål om vilkår til søknad om fradeling 02.01.2020 21276/2019
Utgående brev FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN m.fl. Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering veiadkomst Jørnsåsen 02.01.2020 21256/2019
Utgående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Krav om integreringstilskudd år 1/2019 ***** ***** ***** 30.12.2019 24267/2019
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Utbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5, 4 termin 2019 30.12.2019 24266/2019
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innvilgelse av ekstratilskudd - ***** ***** 30.12.2019 24265/2019
Inngående brev Ola Harildstad Olsen Gnr. 28 bnr. 415 Isrenna 35 - Klage på avslag på dispensasjonssøknad. Deres ref. 2019/1636. 27.12.2019 24261/2019
Inngående brev Judita Skuciene Spørsmål vedrørende arealet på våres eiendom, Åsheimveien 40, 3490 Klokkarstua 27.12.2019 24244/2019
Inngående brev Domeneshop DS20191223075 administrasjon av domenenavn 27.12.2019 24241/2019
Utgående brev FISKERIDIREKTORATET v/Forvaltningsseksjonen i region Sør Vedr. brev der det etterlyses informasjon i sak om etablering av molo og utfylling i sjø ved gbnr 35/13 i Hurum kommune 27.12.2019 23924/2019
Inngående brev Rune Knappen Røed Søknad godkjenning av nye tegninger Røedsodden28, 3482 Tofte 27.12.2019 24260/2019
Inngående brev SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Gnr.12 bnr.1 Bergveien 6 - Søknad om fradeling fra gnr 12 bnr 1 - Tiltakshaver: Hans Tosten Gjersøyen 27.12.2019 24258/2019
Inngående brev Ann Kristin Mork Gnr. 12 bnr. 27 Nordjordet 1 – Svar på brev om behov for opplysninger vedrørende tilbygg inngangsparti. 27.12.2019 24245/2019
Inngående brev INGENIØR E SØNSTERØD AS Gnr. 56 bnr. 1, Kongsdelveien 27 - bygging av idrettsanlegg Tiltakshaver: Sætre Idrætsforening Graabein 27.12.2019 24243/2019
Inngående brev PRO ARKITEKT AS Gnr. 9 bnr. 473 - Kornvallstien 7 - Nytt bygg - Boligformål Tiltakshaver: Team 4 Invest AS 27.12.2019 24240/2019
Inngående brev Ann Kristin Mork vedlegger situasjonskart 27.12.2019 24246/2019
Inngående brev OSLOTRE AS Tegninger Forenkling 27.12.2019 24238/2019
Inngående brev E B NEDENES Gnr. 10 bnr. 95 Knivsvikveien 22b - Nytt bygg - Boligformål Riving av bygning under 70 m² 27.12.2019 24263/2019
Inngående brev BYGNINGSINGENIØR SVEIN GRANLI AS Gnr.53 bnr.2 fnr.1 Storsandveien 73, Freyborgstua -Vedrørende melding om midlertidig pergola for uteservering 27.12.2019 24252/2019
Inngående brev AD ARKITEKTER AS Gnr.25 bnr.7 Aasskogveien 38 - Søknad om ny fritidsbolig - DEL 2 27.12.2019 24249/2019
Inngående brev AD ARKITEKTER AS Gnr.25 bnr.7 Aasskogveien 38 - Søknad om ny fritidsbolig - DEL 1 27.12.2019 24248/2019
Inngående brev Agdas - Torhild Aakvåg Hammerborg terrasse - midlertidig bruk 23.12.2019 24234/2019
Inngående brev Blixas - Otto K. Blix Hulbak Gnr.25 bnr.1 Sandtangen/Knivsvikbekken - Behov for tilleggsdokumentasjon 23.12.2019 24233/2019
Inngående brev Arbeidstilsynet Kopi Bekreftelse på at vilkår er oppfylt 23.12.2019 24232/2019
Inngående brev Hurum Kommune Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering veiadkomst Jørnsåsen 23.12.2019 24229/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet - Carl Erik Semb 19/1-45 Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 23.12.2019 24228/2019
Inngående brev Heras - Sindre Andreas Skarra Gnr/Bnr. 57/741 Sætrealléen/Øraveien_Søknad om midlertidig brukstillatelse byggetrinn 1 - Næringslokaler i bygg D 23.12.2019 24212/2019
Inngående brev Nortank Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – 35/248. 23.12.2019 24210/2019
Inngående brev Vegvesen - Foss Henriette Fv. 281 ved eiendommen gnr. 48 bnr. 6 i Hurum kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning 23.12.2019 24206/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Lugg, Kristin Høring av 15 områder med fremskyndet frivillig skogvern i Østfold, Akershus og Buskerud 23.12.2019 24202/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet - Per Guldbrand Solli Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene 23.12.2019 24200/2019
Inngående brev Hent - Geir Versto Ettersending av dokumentasjon til søknad om dispensasjon 23.12.2019 24193/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24148/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24147/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24141/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24146/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24144/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24143/2019
Inngående brev Statens vegvesen Hurumsprinten 2020-2025 23.12.2019 24235/2019
Inngående brev KYSTVERKET Svar på forespørsel om uttalelse til dispensasjon for luftekum med sjøledning, trapp, platting, benk og bord - Gnr.25 bnr.1 Holmsbu- . Tilt.pdf 23.12.2019 24231/2019
Inngående brev NATURVERNFORBUNDET I HURUM OG RØYKEN Høringssuttalelse til tre reguleringsplaner ved Jørnsåsen i Holmsbu i Hurum kommune (46/19, 47/19 og 48/19) 23.12.2019 24225/2019
Inngående brev NATURVERNFORBUNDET I HURUM OG RØYKEN Høringssuttalelse til tre reguleringsplaner ved Jørnsåsen i Holmsbu i Hurum kommune (46/19, 47/19 og 48/19) 23.12.2019 24224/2019
Inngående brev BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Hovtun - Hurum kommune - områdereguleringsplan - 2. gangs offentlig ettersyn og trekking av innsigelse.pdf 23.12.2019 24215/2019
Inngående brev FISKERIDIREKTORATET REGION SØR Etterlyser informasjon i sak om etablering av molo og utfylling i sjø ved gbnr 35/13 i Hurum kommune 23.12.2019 24214/2019
Inngående brev BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Del av Jørnsåsen syd - gnr 27 bnr 4 - Nordre Jaren - Hurum kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner.pdf 23.12.2019 24213/2019
Inngående brev Dag Brenni Støa Gnr.57, bnr.187/810 - Melding om forsinkelser i byggearbeidet. 23.12.2019 24209/2019
Inngående brev SNEKKER ENGEBRETSEN AS m.fl. Tilleggsdokumentasjon 23.12.2019 24221/2019
Inngående brev Lier Kommune v/Tilsynet for små avløpsanlegg Kopi - Vedtak om avslag på søknad om redusert gebyr.pdf 23.12.2019 24220/2019
Inngående brev Terje Pareliussen Gnr.1 bnr.175 Midtre Gunnaråsen 10 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver Terje Pareliussen 23.12.2019 24218/2019
Inngående brev SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Søknad om deling av gnr 37 bnr 49, Røedstøa 54, hurum kommune. 23.12.2019 24211/2019
Inngående brev MESTERHUS OSLO AS Aasskogstien 3 - Søknad om midlertidig brukstillatelse 23.12.2019 24208/2019
Inngående brev Olav Meland Innsyn kopi byggetillatelser 23.12.2019 24205/2019
Inngående brev Sten Vidar Mørch Innløsing av areal ved Nordstrandveien i Filtvet. 23.12.2019 24204/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Informasjonsbrev til kommunene i Oslo og Viken om føringer og krav på avløpsområdet 23.12.2019 24216/2019
Inngående brev LØKELAND AS Tilleggsopplysninger ifm rammesøknad 3 HUS D, Hovtun Vest felt B2, saksnr.: 2019/ 1575 23.12.2019 24199/2019
Inngående brev LØKELAND AS Tilleggsopplysninger del 3, rammesøknad Hus C, Hovtun vest felt B2, gnr/bnr.: 9/ 566, saksnr.: 2019/ 1574 23.12.2019 24198/2019
Inngående brev LØKELAND AS Tilleggsopplysninger del 3, rammesøknad Hus B, Hovtun vest felt B2, gnr/bnr.: 9/ 566, saksnr.: 2019/ 1573 23.12.2019 24197/2019
Inngående brev LØKELAND AS Tilleggsopplysninger del 3, rammesøknad Hus A, Hovtun vest felt B2, gnr/bnr.: 9/ 566, saksnr.: 2019/ 1572 23.12.2019 24196/2019
Inngående brev LØKELAND AS Tilleggsopplysninger del 3, rammesøknad felles veier og lekeplasser, Hovtun vest felt B2, gnr/bnr.: 9/ 566, sksnr.: 2019/ 1571 23.12.2019 24195/2019
Inngående brev LØKELAND AS Tilleggsopplysninger del 3, rammesøknad fellesparkering med kommunal infrastruktur, Hovtun vest felt B2, gnr/bnr.: 9/ 566, saksnr.: 2019/ 1570 23.12.2019 24194/2019
Inngående brev Janniche Olsrud Søknad om leie Malerhjemmet - sør 02.05.2020 - Konfirmasjon 23.12.2019 24185/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24152/2019
Inngående brev STATENS KARTVERK Retur av tinglyst dokument 23.12.2019 24151/2019
Inngående brev NATURVERNFORBUNDET I HURUM OG RØYKEN Høringssuttalelse til tre reguleringsplaner ved Jørnsåsen i Holmsbu i Hurum kommune (46/19, 47/19 og 48/19) 23.12.2019 24223/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til barnehagemyndigheter i bydeler i Oslo og kommuner i Viken 23.12.2019 24182/2019
Versjon:5.0.7